Dotacja dla Stowarzyszenia od Muzeum Historii Polski

Z przyjemnością informujemy, iż decyzją Zespołu Sterującego Programu Patriotyzm Jutra nasz projekt pt. „Nasza wieś – nasza historia, tożsamość i tradycja” otrzymał dotację w tegorocznej edycji Programu Patriotyzm Jutra. W tegorocznej edycji programu nadesłano ponad 700 wniosków, spośród których 121 otrzymało dofinansowanie. Wiodącym tematem projektu jest odtworzenie i upamiętnienie historii oraz kształtowanie lokalnej tożsamości i świętowanie Jubileuszu 450-lecia lokacji i początków wsi Ossówka, z której po ponad stu latach powstały nasze Mazury.

Dotacja dla Stowarzyszenia od Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mazury zawarło w dniu 24 maja 2019 r. umowę z Województwem Podkarpackim – Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzeszowie na realizację zadania publicznego pt. „Razem – Rodzinnie – Wielopokoleniowo”. Zadaniem publicznym jest cykl inicjatyw lokalnych na rzecz rodziny, których celem jest wsparcie rodziny  i wzmocnienie profilaktyki na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny, w tym wspólne spędzenie czasu w sposób konstruktywny oraz integracja.

e-MISJA informacje ze szkoleń

W Mazurach zakończono pierwszy moduł szkoleniowy z projektu Kompetencje cyfrowe w gminie Raniżów „Rodzic w Internecie”. Moduł ten adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu
rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun poznał źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumiał, jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczył się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom, takich jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

Od 9 kwietnia odbywają się szkolenia z modułu „Moje finanse i transakcje w sieci”. Jest on przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił, wykorzystując sieć, zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji, m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

Z kolei w dniu 10 kwietnia wystartował kolejny moduł szkoleniowy „Rolnik w sieci”. Jest on przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się, gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci
uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi, dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych oraz portalami meteorologicznymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z
podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ODR KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ.

Mazurski Festiwal Lasowiacki – fotorelacja

Dziękujemy wszystkim za przybycie w dniu 10 listopada 2018 r. na Mazurski Festiwal Lasowiacki.

Była to impreza finansowana przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska”

W ramach imprezy odbyły się m.in.: warsztaty rękodzieła artystycznego, konkurs gwary lasowiackiej i warsztaty kulinarne.

Na scenie wystąpiły następujące zespoły:

Mazurska Orkiestra Dęta,

Zespół Obrzędowy „Mazurzanie”,

Kapela Ludowa „Raniżowianie”,

Zespół Pieśni i Tańca „LESIAKI”,

Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie”,

Kapela Ludowa „Mazurskie Muzykanty”.

oraz gwiazda wieczoru – Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Markowianie” z Markowej.

W numerze 302 11/2018 Przeglądu Kolbuszowskiego red. Benedykt Popek bardzo wnikliwie i serdecznie opisał całe wydarzenie świętowane wraz z mazurskimi obchodami 100-Lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Bardzo mu dziękujemy za piękny artykuł.