e-MISJA

e-MISJA – Kompetencje cyfrowe w gminie Raniżów

Gmina Raniżów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Mazury realizuje w 2019 r. projekt pt. „Kompetencje cyfrowe w gminie Raniżów”. Uzyskała na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Cyfryzacji, a projekt zrealizowany będzie w całości ze środków zewnętrznych.
Projekt „Kompetencje cyfrowe w gminie Raniżów” jest realizowany w ramach programu „E-misja – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego”, a ten z kolei w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1
„Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
Projekt, zgodnie z założeniami programu, skierowany jest do mieszkańców gminy Raniżów powyżej 25 r.ż.
Zatem zapraszamy mieszkańców gminy Raniżów do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu kompetencji cyfrowych.
(LINK DO DEKLARACJI UCZESTNICTWA)


TEMATYKA SZKOLEŃ

  1. Rodzic w Internecie
  2. Mój biznes w sieci
  3. Moje finanse i transakcje w sieci
  4. Działam w sieciach społecznościowych
  5. Tworzę własną stronę internetową (blog)
  6. Rolnik w sieci
  7. Kultura w sieci

Szkolenia odbywać się będą w systemie popołudniowym lub weekendowym. Podczas zajęć zapewniony będzie catering.
Każde szkolenie realizowane będzie w wymiarze 16 h dydaktycznych w grupach do 12 osób.

Kontakt:
srwm@op.pl

Informacje i zapisy:
tel. 606 538 614 (po godz. 16.00)
oraz 665 564 074 (po godz. 16.00)