Nasze drzewa genealogiczne

Badaniem historii rodziny oraz więzi między jej członkami zajmuje się nauka zwana genealogią. Wyniki prac genealogów są prezentowane na wykresie nazywanym  drzewem genealogicznym czyli graficznym  przedstawieniem kilku lub kilkunastu pokoleń jednej rodziny, ukazującym stopnie pokrewieństwa między jej członkami i pochodzenie od wspólnego przodka. Tworzenie takiego drzewa rozpoczyna się zazwyczaj od podania informacji o najstarszych przedstawicielach rodu. Umieszcza się je u podstawy wykresu, czyli w pniu drzewa. Informacje o osobach należących do kolejnych pokoleń umieszcza się wyżej, na poszczególnych gałęziach. Podstawę źródłową do sporządzenia drzewa stanowią dokumenty np. księgi parafialne, księgi stanu cywilnego, akta sądowe. Pamiętać należy, że dokumenty starsze niż 100 lat gromadzą archiwa państwowe. Dostęp do nich jest bezpłatny i można je fotografować. Cenne są także stare dowody osobiste, książeczki wojskowe, dokumenty dotyczące zatrudnienia, świadectwa szkolne, książeczki ubezpieczeniowe oraz rozmowy z rodziną i sąsiadami nieżyjących już krewnych. Warto także odwiedzić cmentarze, by zanotować daty z nagrobków. W internecie dostępne są liczne portale ułatwiające opracowanie drzewa genealogicznego nawet bardzo licznej rodziny. Najlepiej sprawdzą się programy komputerowe – np. genopro.com lub pl-soft.pl. Można też zwrócić się do osób lub organizacji, które się w tym specjalizują np. Stowarzyszenia Twoje Korzenie albo genealodzy.opole.pl.