Rodzic w internecie

Moduł „Rodzic w Internecie” adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu
rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i
reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z
legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie, jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak
również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom, takich
jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w
module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania
z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i
przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.