Dziedzictwo Kulturowe Regionu

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mazury oraz grupa nieformalna Mazurski Klub „Wesoły Żaczek” z radością informują o otrzymaniu dotacji na inicjatywę pn. „Dziedzictwo Kulturowe Regionu”.

Inicjatywa składać się będzie z cyklu wydarzeń dla dzieci i młodzieży z gminy Raniżów promujących i eksponujących dziedzictwo kulturowe regionu, zwłaszcza kulturę lasowiacką i mazurską z jej dorobkiem artystycznym, muzycznym, obrzędowym, gwarowym i kulinarnym. Będą to w szczególności warsztaty, które odbywać się będą cyklicznie kilka razy w tygodniu, popołudniami lub w weekendy, a miejscem warsztatów będzie budynek ratusza wiejskiego w Mazurach. Wydarzenia te zwieńczone zostaną tradycyjną potańcówką lasowiacką połączoną z wystawą prac warsztatowych.

Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON – Rozwój i Innowacja, Fundacja Przestrzeń Lokalna.