Zrealizowana inicjatywa „Dziedzictwo Kulturowe Regionu”

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mazury oraz grupa nieformalna Mazurski Klub „Wesoły Żaczek” z radością informują o realizacji inicjatywy pn. „Dziedzictwo Kulturowe Regionu”.

Inicjatywa składała się z cyklu wydarzeń dla dzieci i młodzieży z gminy Raniżów promujących i eksponujących dziedzictwo kulturowe regionu, zwłaszcza kulturę lasowiacką i mazurską z jej dorobkiem artystycznym, muzycznym, obrzędowym, gwarowym i kulinarnym. Były to w szczególności warsztaty, które odbywały się będą cyklicznie kilka razy w tygodniu, popołudniami lub w weekendy, a miejscem warsztatów był budynek ratusza wiejskiego w Mazurach.

W ramach inicjatywy odbyły się:

  • warsztaty artystyczne
  • warsztaty kulinarne
  • warsztaty zabaw dawnych.

Planowana była także Impreza plenerowa z tradycyjną potańcówką lasowiacką w dniu 10 października 2020 r., jednak ze względów epidemicznych zostaje ona przeniesiona na wiosnę 2020 r.

Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON – Rozwój i Innowacja, Fundacja Przestrzeń Lokalna.