Foto-relacja z konferencji naukowej pt. „Historia i dziedzictwo wsi Mazury”