Konferencja naukowa pt. „Historia i dziedzictwo wsi Mazury” Sobota, 7 września 2019 r., godz. 16, budynek Szkoły Podstawowej w Mazurach

Prelegenci i tytuły referatów:

 1. Redaktor Benedykt Popek
  Tytuł referatu: Prezentacja monografii historycznej „Zarys dziejów wsi Mazury 1569 – 2019, tom 1, 1569 – 1772”
  red. Benedykt Popek – redaktor i dziennikarz prasy lokalnej, rzeźbiarz, konserwator zabytków, były pracownik Muzeum Zamku w Łańcucie i Muzeum Kultury ludowej w Kolbuszowej. Autor około tysiąca artykułów, reportaży, wywiadów, o tematyce samorządowej, kulturalnej, historycznej i religijnej opublikowanych w prasie lokalnej i regionalnej. Także artykułów i 3 książek popularnonaukowych. Miłośnik, badacz i propagator historii, w tym szczególnie wsi Mazury.
 2. Mgr Wojciech Mroczka
  Tytuł referatu: Przebieg procesów osadniczych na Raniżowszczyźnie
  mgr Wojciech Mroczka – historyk, regionalista. Jest autorem 8 książek, kilkunastu artykułów naukowych i ponad 100 popularnonaukowych poświęconych przede wszystkim historii naszego regionu. Książka jego autorstwa „Lipnica wieś królewska, lasowiacka, moja ziemia rodzinna” we wrześniu 1999 r podczas XVI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich we Wrocławiu, jako jedyna z Podkarpacia otrzymała wyróżnienie w konkursie prac o tematyce regionalnej.
 3. Dr Joachim Popek Tytuł referatu: Leśne i pastwiskowe prawa służebne mieszkańców Mazurów w XIX wieku
  dr Joachim Popek – pracownik naukowy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią społeczną i gospodarczą ziem polskich w XIX wieku. W ramach programu badawczego finansowanego z Narodowego Centrum Nauki prowadzi badania na problemem konfliktów o serwituty i procesem powstania lasów gminnych na terenie współczesnego województwa podkarpackiego i małopolskiego. Jest autorem dwóch monografii i kilkunastu artykułów naukowych.
 4. Mgr Judyta Sos Tytuł referatu: Strój ludowy dawnych mieszkańców wsi Mazury w zbiorach Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie
  mgr Judyta Sos – Pracownik Muzeum Etnograficznym im. F. Kotuli w Rzeszowie. Zajmuje się w tymże muzeum kolekcją strojów ludowych. Jest autorem wystaw: „Nie tylko ozdoba. Z biżuterią przez wieki”, „Ptasim kluczem”, „Nie wszystko złoto, co się świeci”, „Z pamiętników włościanina – Jana Słomki” oraz aktualnej wersji stałej ekspozycji strojów ludowych „Na co dzień i od święta”. Autorka wydawnictwa multimedialnego – „Ubiory ludowe w Rzeszowskiem” i współautorstwo „Na co dzień i od święta” wydanego przy okazji otwarcia nowej odsłony wystawy stałej.
 5. Mgr inż. Stanisław Samojedny
  Tytuł referatu: Współczesne Mazury (2019)
  mgr inż. Stanisław Samojedny – długoletni dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie. W czasie, gdy pełnił tę funkcję, zawiązały się w Mazurach m.in. Zespół Obrzędowy „Mazurzanie” oraz Zespół Pieśni i Tańca „Mazurek”, których działalność wspierał w możliwym zakresie, jaki miał do dyspozycji. Od 2011 roku pracuje w Urzędzie Gminy Raniżów na stanowisku inspektor do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych.
  Mieszkańców wsi Mazury oraz miejscowości okolicznych zapraszają organizatorzy: Komitet Obchodów Jubileuszu 450-lecia Lokacji Wsi Ossówka – Mazury, Sołtys wsi Mazury, Szkoła Podstawowa w Mazurach, Prelegenci. Będzie poczęstunek i możliwość otrzymania książki „Zarys dziejów wsi Mazury, t. 1, 1569 – 1772”