Grant „Aktywne popołudnia dzieci i młodzieży”

Od kwietnia 2018 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Mazury i nauczycieli był  realizowany grant finansowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” pod nazwą „Aktywne popołudnia dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego w Mazurach”.  Zajęcia w których uczniowie do 16 czerwca brali udział, miały  charakter ogólnorozwojowy, przy wykorzystaniu możliwości psychofizycznych uczniów.

Były to:

  • zajęcia rekreacyjno-sportowe,  które u uczestników rozwijały zainteresowania różnymi formami aktywności ruchowej, kształtowały umiejętność  organizowania i aktywnego spędzania czasu wolnego oraz kreowały pozytywne  cechy charakteru i osobowości;
  • rękodzieło artystyczne z elementami kulinarnymi rozwijały u dzieci zdolności manualne, estetykę i współpracę w grupie z podziałem zadań.

Uczniowie w proponowanych zajęciach bardzo chętnie uczestniczyli i rozwijali swoje zdolności i zainteresowania.