Dotacja dla Stowarzyszenia od Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mazury zawarło w dniu 24 maja 2019 r. umowę z Województwem Podkarpackim – Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzeszowie na realizację zadania publicznego pt. „Razem – Rodzinnie – Wielopokoleniowo”. Zadaniem publicznym jest cykl inicjatyw lokalnych na rzecz rodziny, których celem jest wsparcie rodziny  i wzmocnienie profilaktyki na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny, w tym wspólne spędzenie czasu w sposób konstruktywny oraz integracja.