Dotacja dla Stowarzyszenia od Muzeum Historii Polski

Z przyjemnością informujemy, iż decyzją Zespołu Sterującego Programu Patriotyzm Jutra nasz projekt pt. „Nasza wieś – nasza historia, tożsamość i tradycja” otrzymał dotację w tegorocznej edycji Programu Patriotyzm Jutra. W tegorocznej edycji programu nadesłano ponad 700 wniosków, spośród których 121 otrzymało dofinansowanie. Wiodącym tematem projektu jest odtworzenie i upamiętnienie historii oraz kształtowanie lokalnej tożsamości i świętowanie Jubileuszu 450-lecia lokacji i początków wsi Ossówka, z której po ponad stu latach powstały nasze Mazury.

Dotacja dla Stowarzyszenia od Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mazury zawarło w dniu 24 maja 2019 r. umowę z Województwem Podkarpackim – Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzeszowie na realizację zadania publicznego pt. „Razem – Rodzinnie – Wielopokoleniowo”. Zadaniem publicznym jest cykl inicjatyw lokalnych na rzecz rodziny, których celem jest wsparcie rodziny  i wzmocnienie profilaktyki na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny, w tym wspólne spędzenie czasu w sposób konstruktywny oraz integracja.