1 czerwca 2018r. – Dzień Dziecka w Skansenie w Kolbuszowej

1 czerwca 2018 r. przedszkolaki i uczniowie z Mazurów udali się do Parku Etnograficznego w Kolbuszowej, w którym prezentowane jest dziedzictwo kulturowe Lasowiaków i Rzeszowiaków – grup zamieszkujących niegdyś teren północnej części obecnego województwa podkarpackiego. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili dawne chaty lasowiackie, budynki gospodarcze, sprzęty wykorzystywane w pracy a także zabawki. Oprócz wycieczki z przewodnikiem, kolejną atrakcją były warsztaty rękodzieła, podczas których dzieci i uczniowie, pod czujnym okiem pani instruktorki i wychowawców, wykonywali kwiaty z kolorowych bibuł. Dowiedzieli się też, że takie papierowe kwiaty były dawniej wykorzystywane do dekorowania krzyży przydrożnych, kapliczek, obrazów i figur świętych. Były to ciekawe i pouczające zajęcia. Radośni, ogrzani słońcem, z kwiatami w dłoniach wszyscy schronili się do zacienionej altany, gdzie czekał na nich poczęstunek przygotowany przez rodziców. Po posiłku odbyły się zabawy na świeżym powietrzu. Duzi na równi z małymi śmiali i bawili się, dając upust energii. Szkoda tylko, że czas tak szybko płynął. Na zakończenie wycieczki rodzice poczęstowali wszystkich pysznymi lodami. Pełni wrażeń, bogatsi w nowe przeżycia – wszyscy szczęśliwie wrócili do Mazurów.

Grant „Aktywne popołudnia dzieci i młodzieży”

Od kwietnia 2018 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Mazury i nauczycieli był  realizowany grant finansowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” pod nazwą „Aktywne popołudnia dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego w Mazurach”.  Zajęcia w których uczniowie do 16 czerwca brali udział, miały  charakter ogólnorozwojowy, przy wykorzystaniu możliwości psychofizycznych uczniów.

Były to:

  • zajęcia rekreacyjno-sportowe,  które u uczestników rozwijały zainteresowania różnymi formami aktywności ruchowej, kształtowały umiejętność  organizowania i aktywnego spędzania czasu wolnego oraz kreowały pozytywne  cechy charakteru i osobowości;
  • rękodzieło artystyczne z elementami kulinarnymi rozwijały u dzieci zdolności manualne, estetykę i współpracę w grupie z podziałem zadań.

Uczniowie w proponowanych zajęciach bardzo chętnie uczestniczyli i rozwijali swoje zdolności i zainteresowania.